Jóga pro MĚ znamená ...

 • cestu k sobě, odlupování jednotlivých slupek našeho nevědomí, práci na sobě, jak na tělesné úrovni, tak na mentální a duchovní
 • jednotu těla, mysli a ducha
 • poznávání sebe sama a druhých lidí skrze praktikování jógových ásán, dechových a očistných technik, relaxačních technik
 • nenásilí
 • nesoupeření, respekt k sobě a k druhým lidem a všem živým bytostem, k přírodě, k naší planetě
 • hluboký vnitřní klid, pocit přítomného okamžiku, nehodnocení, neubližování a nadhled

Cvičíme tyto druhy jógy a cvičení ...

 • Jóga
  V původním významu znamená jho (spojení), znamená obnovení spojení individuálního Já (Átman) s universálním Bytím (Brahman) . Sanskrtský výraz jóga, odvozený od slovního kořenu judž, má mnoho různých významů, z nichž nejužívanější jsou: připoutat, spojit, sjednotit nebo ovládnout. Nejstarší zmínky o józe pocházejí z bráhman (900 až 500 př. n. l.) jako o asketických praktikách světců. V upanišadách se mluví o způsobech meditace a uctívání, které pochází z let kolem 900 př. n. l. Nejznámější zmínky o józe pocházejí z Bhagavadgíty (200 př. n. l.) a Pataňdžaliho jóga súter (300 až 200 př. n. l.).
 • Powerjóga
  Je dynamická, silová forma jógy. Jako taková vznikla v USA v druhé polovině 90. let. Power jóga je zjednodušeně řečeno spojením klasické jógy s aerobními aktivitami, jako byl tehdy velice populární aerobic. Tím se získala pohybová aktivita, která odbourávala stres a zároveň formovala a zeštíhlovala postavu. Jaké jsou hlavní rozdíly v porovnání s klasickou jógou? Nejzásadnější bude celková rychlost prováděných ásan. V power józe nejde ani tak o dokonalé prodýchání jednotlivých pozic, jako o dynamický a zároveň plynulý přechod z jedné pozice do druhé. Není zde ale pevně stanovena sada cviků, proto se hodiny liší v závislosti na cvičitelích a jejich preferencích.
 • Jin jóga
  Spojuje jogínskou a taostickou tradici a je považována za praxi klidné síly. Většina forem jógy praktikované v západním světě je spíše jangové povahy - v centru jejich pozornosti stojí práce se svaly a snaha o dosažení určité formy. Jin jóga se soustředí na zjemňování, odevzdání se a přijetí. Pozornost je věnována působení na pojivové tkáně (vazy, šlachy, fascie, klouby), tedy ty tkáně těla, které mají zásadní význam pro rozsah pohybů. Jin jóga se zaměřuje zejména na oblast spodní části páteře, pánve a kloubů stehenní kosti a výrazně stimuluje meridiány, které touto oblastí procházejí. Setrvání v každé pozici je relativně dlouhé (cca 3 až 5 minut), aby bylo umožněno bezpečné a pozvolné působení na pojivové tkáně. Vzhledem k tomu je jin jóga pro mnohé náročnou praxí, přináší však uvolňování ztuhlosti nejen na fyzické úrovni, ale otvírá prostor též k emoční očistě. Mezi pozitivní účinky patří též prožitek hluboké relaxace, pokojné mysli a obnova proudění životodárné energie.
 • Restorativní jóga
  Její název je odvozen z anglického "restore" obnova. Obnova jak fyzických, tak psychických sil. Je prokázáno, že restorativní jóga snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu (čímž snižuje hladinu vysokého krevního tlaku) a naopak zvyšuje hladinu serotoninu (takže působí jako antidepresivum). Dochází při ní k hluboké relaxaci, k hlubokému uvolnění jak fyzického, tak i mentálního a emocionálního těla. V pozicích, které si pomocí pomůcek upravíme tak, aby nám bylo příjemně, zůstáváme od 5 do 10 min. Pokročilejší už i 20 minut. Vhodná jak pro začátečníky tak pokročilé. Lidi po úrazu, s rakovinou, vysokým tlakem, bolavými klouby, pro všechny, kdo se chtějí nebo potřebují zastavit a naučit se relaxovat, jen tak být.

 

 

 

 

yoga light studio - www.gijoga.cz - Gabriela Ingeli - jóga - masáže - poradenství - Kladno
© di 2023