Ochrana osobních údajů GDPR

Milé jogínky a jogíni,
 
pokud jste mým zákazníkem nebo návštěvníkem mého webu nebo registračního systému mých služeb, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).
 

Správce osobních údajů

Bc. Gabriela Ingeli, IČO 04492391, se sídlem Wednesbury 2180, 272 01, Kladno - Kročehlavy, telefon: +420 774 887 771, e-mail: ingeli.gabriela@seznam.cz. Provozuji webovou stránku www.gijoga.cz, www.yogalightstudio.cz a databázi zákazníků v rezervačním systému Fitsystem gijoga.fitsyst.com. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.
 

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plním informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
 • Poskytování služeb, plnění smlouvy Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa a datum narození jsou nezbytně potřebné k:
  • rezervaci na poskytované služby,
  • identifikaci zakoupených permanentek na poskytované služby,
  • informování o případných změnách v rozvrhu studia.
 • Poskytování služeb v oblasti výživy zpracovávám údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, datum narození a fyziologické údaje, které jsou potřeba pro poradenství v oblasti výživy a sestavení jídelníčku na míru.
 • Vedení účetnictví Vaše osobní údaje (fakturační údaje), jste-li mými zákazníky, nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci faktur (nepotřebuji tedy od Vás pro tyto účely souhlas).
 • Propagace na mém webu či sociálních sítích (tj. Facebook, Google, Instagram, Twitter), za účelem které mohu na základě Vámi uděleného souhlasu (který lze taktéž kdykoli odvolat) pořizuji a zveřejňuji fotografie, dle kterých je možné Vás identifikovat.
 

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu), pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich.
 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů GDPR

Vaše osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.
 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup pouze moji spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami (např. rezervační systém studia, statistická data o návštěvnosti mých webů), využívám služeb a aplikace zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
 • 1Vision, Ing. Petr Meca, IČO 76415104 - provozovatel rezervačního systému FitSystem, kterému poskytujete data potřebná pro aktivaci účtu pro rezervaci našich služeb a to za následujících podmínek:
  • Pokud se bude chtít nový klient registrovat do systému, bude muset souhlasit se zpracováním osobních údajů, které nezbytně potřebuji k poskytování služeb, plnění smlouvy (tj. k rezervaci na poskytované služby, identifikaci zakoupených permanentek na poskytované služby a k informování o případných změnách v rozvrhu studia), jinak se do systému nedostane.
  • Stávající klienti budou při přihlášení do systému vyzvání k potvrzení zpracování jejich osobních údajů, které nezbytně potřebuji k poskytování služeb, plnění smlouvy (tj. k rezervaci na poskytované služby, identifikaci zakoupených permanentek na poskytované služby a k informování o případných změnách v rozvrhu studia). Bez toho se do systému nedostanou. V tomto kroku je navíc také tlačítko pro smazání svého účtu, pokud by souhlas udělit nechtěli. Pokud účet smažou, zůstane v systému pouze jejich jménem, příjmení a uživatelské jméno k identifikaci rezervací v historii. Tato data zůstanou v naší databázi společnosti 1Vision, Ing. Petr Meca. Ostatní data se z databáze vymažou.
 • Google Inc.
 • Facebook Inc.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji Vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.
 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU. Nemám v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 • Právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Právo na přístup, díky kterému mně můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 • Právo na doplnění a změnu osobních údajů, pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
 • Právo na přenositelnost, tj. přenos Vašich dat jinému správci, můžete využít, pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k jinému správci, tak budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup, jen s tím rozdílem, že Vám informace zašlu ve strojově čitelné podobě a to 30 dnů od doručení žádosti o přenos Vašich dat.
 • Právo na výmaz můžete využít, pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 14 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, např. musím evidovat vystavené faktury po dobu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny osobní údaje, které nejsou vázány tímto zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat na e-mail.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů můžete podat, pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych mohla případné pochybení napravit.
 

Automaticky získané osobní údaje (cookies)

Při navštívíte mých webových stránek, zaznamenají mnou používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte a také datum a délku návštěvy. Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení mých webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům (např. Google Analytics, Facebook).

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
 

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že já i mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
 
 
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.05.2018.
 
 
 
 
 
 
yoga light studio - www.gijoga.cz - Gabriela Ingeli - jóga - masáže - poradenství - Kladno
© di 2023